Ajalooringist

 

Tartu Ülikooli Ajalooring on erialaselts, mis koondab peaasjalikult ajaloo ja arheoloogia instituudi üliõpilasi. Ring peab oma eesmärgiks eelkõige ajaloo ja arheoloogia instituudi siseste suhete tugevdamist, nii üliõpilaste omavahelise läbikäimise mitmekesistamist kui tutvust õppejõududega. Tahame ajalugu populariseerida, süvendada ühiskonna kui terviku ajalooteadmisi ning oma panusega rikastada üliõpilaskonna maailmapilti. Selleks korraldab Ajalooring traditsioonilisi sügis- ja kevadreise ning filmi- ja aruteluõhtuid. Selle kõige taga on aga tore seltskond, kes koos mõeldes, üksteist ärakuulates ja tegutsedes loob jäävaid sõprussidemeid. Üle kõige soovime oma tegevust laiendada ning leida uusi liikmeid ja ideid, mida seejärel üheskoos asuda teostama.